Aktuality

Vánoční koncert DNS Brněnský Valášek

Vánočně naladil diváky pořad souboru Brněnský Valášek „Štěstí, zdraví, dlouhá léta“, který se pod záštitou starosty MČ Brno-střed konal 8.12.2007 v divadle Bolka Polívky v Brně. Ve dvou představeních se předvedly obě cimbálové muziky souboru a čtyři taneční složky a dohromady se na podiu vystřídala stovka účinkujících. Soubor nabídl divákům určité tematické obrazy ze života našich předků na Valašsku tvořené zvyky, hudbou a tancem.

První část programu se vrátila k vyvrcholení hospodářského roku na podzim s typickými činnostmi a zvyky jako byly hody, vybírání brambor nebo např. přástky.

Druhá část pořadu byla už věnována adventním a vánočním zvykům a písním. Slavnostním vyvrcholením pak byl křest našeho nového CD, které pod názvem „Zavítej k nám, Stvořiteli“ soubor vydává. CD obsahuje vánoční repertoár, který poprvé zazněl před rokem na koncertě v Červeném kostele v Brně. Hrají a zpívají na něm obě „Valáškovské“ muziky, členové souboru a jako host hraje dudák Jakub Brych.

Stručný přehled dalších akcí

Beograd 2007
Malá muzika a II. taneční skupina Brněnského Valášku se ve dnech 30.9. - 7.10.2007 zúčastnila 32. ročníku dětského mezinárodního festivalu "Radost Evropy" v srbském Bělehradu. V jednotlivých pořadech festivalu vystoupil náš soubor celkem 4x. Vyvrcholením programu byl čtvrteční galakoncert, který v přímém přenosu vysílala srbská televize.
Mezinárodní folklórní festival Brno 2007
Brněnský Valášek se letos ve dnech 30.8. - 2.9.2007 jako každoročně zúčastnil XVIII. ročníku MFF BRNO´. V jednotlivých pořadech od čtvrtka až do neděle vystoupily 3 taneční skupiny souboru a obě muziky.
Brněnský Valášek v Dánsku
Mezinárodní festival "Europeade", který se přes 40 let pravidelně koná v různých městech Evropy, se snaží přispívat ke sblížení Evropy prostřednictvím vzájemného poznávání lidových kultur a skvělá atmosféra všech ročníků, kterých jsme se dosud zúčastnili dokazuje, že tato snaha slaví úspěchy.
Brněnský Valášek se letos ve e dnech 17.-24.7.2007 vypravil na Europeádu už posedmé. Hostitelem 44. ročníku festivalu se tentokrát stalo dánské Horsens. Toto město s 54 000 obyvateli rozprostírající se na březích Horenského fjordu ve východním Jutsku přijalo na 5 dní 178 souborů z 23 zemí reprezentujících nejrůznější regiony. Díky tomu bylo opravdu na co se dívat. Už zahajovací koncert navodil tu nejlepší atmosféru. Na stadionu postaveném jen pro tuto příležitost na břehu moře se na 5-ti podiích postupně představila krátkým vystoupením polovina účastníků. Po celé další dny probíhala vystoupení souborů i spontánní taneční zábavy v ulicích města. Kromě těchto akcí se zúčastnil Brněnský Valášek koncertu dětských souborů v Ny teater, koncertu muzik v hale Forum i tradičního průvodu ulicemi hostitelského města. Vyvrcholením celého festivalu Europeáda byl pak nedělní závěrečný koncert v horsenské hale Forum, kde náš soubor reprezentoval Českou republiku spolu s dalšími čtyřmi soubory (Bajdyš, Špindleráček, Horal a Kohútek) společným vystoupením.
Skvělé dojmy z festivalu jsme díky chvílím volna doplnili úvodním celodenním pobytem v nedalekém Legolandu v Billundu, prohlídkou středu Horsens, místního průmyslového muzea a pravidelnými návštěvami aquaparku. To vše jsme završili na zpáteční cestě pobytem v Arhusu, druhém největším dánském městě, kde jsme navštívili překrásný skanzen "Den Gamle By" a samozřejmě střed města s mnoha historickými památkami a také obchůdky. A tak si v 7 dnech našeho zájezdu, které jsme i mimo vystoupení naplnili písničkami a tancem mohl každý najít to své….
koncert "po jaru ... léto"
19.5.2007 uspořádal Brněnský Valášek za finanční podpory statutárního města Brna v divadle Bolka Polívky koncert s názvem "Po jaru… léto". Ve dvou představeních soubor představil své dvě cimbálové muziky, čtyři taneční skupiny a hosta - dětský soubor Malá Ostravica z Frýdku-Místku. Program složený z písní, tanců i zvyků spojených s jarním a letním obdobím provedl diváka od jarní pastvy, přes májové veselice a svatojánskou noc až k dožínkám.
Černovický zpěváček 2007
25.3.2007 Účast zástupců souboru na soutěži dětských zpěváků lidových písní "Černovický zpěváček". Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 8 soutěžících z Brněnského Valášku. V kvalitní konkurenci obsadila 2. místo ve II.kategorii Bára Nekudová a 2.místo v III.kategorii Jakub Jelínek, Katka Kührová a Vojta Halaš - 4. místo, každý ve své kategorii. I ostatní zpěváci - David Chlup, Michal Uhříček, Katka Šebelová a Gabriela Kalčíková dobře reprezentovali nás soubor. Výsledky jsou k nahlédnutí na www.folklornet.cz/majek
Fašanková zábava 18.2.2007
Masopust nebo též fašank - veselé období začínající po svátku Tří králů, které vrcholí v úterý před Popeleční středou. Tuto tradici plnou bujarého veselí a magické symboliky se na mnoha místech daří zachovávat dodnes. Ale co v prostředí velkého města? Tady udržovat či obnovovat podobné tradice není jednoduché.
Brněnský Valášek se po celou dobu své existence snaží, aby členové souboru to vše, co mají přesvědčivě zprostředkovat divákům, v prvé řadě sami prožili a procítili. A fašank patří k významným událostem celoročního pořadí zvyků ale i souborového života.
Masopustní neděle 18.2.2007 byla dnem naší tradiční fašankové zábavy, letos pořádané ve Společenském centru v Brně-Bystrci. Rodiče, přátelé a bývalí členové souboru tvořili jako každý rok většinu návštěvníků naší akce. To, co dříve bývalo součástí několika posledních masopustních dní, se nám musí vejít do jednoho večera. Fašankový průvod masek obstarali vedoucích a nejstarší členové souboru. Taneční zábava pak pokračovala tanečními sériemi valašských i jiných tanců doprovázených cimbálovou muzikou Brněnského Valášku a hostující cimbálovou muzikou Šmytec. V průběhu večera došlo i na novodobé souborové tradice jako "Soutěž o putovní džbánek Brněnského Valášku" nebo "hip-hopové" překvapení naší II.taneční skupiny.
Večer jsme zakončili pochováváním basy. Tento s drobnými obměnami neměnný rituál připravili opět ti nejstarší "souboráci" a jako vždy byla při pohřebním obřadu nebožka živelně oplakávána směsicí prapodivně vystrojených pozůstalých.
Příjemná atmosféra večera nás ujišťuje o smyslu pořádání podobných akcí. Takže… za rok zas!
Mikulášská 2006
V neděli 3.12. proběhla Mikulášská besídka našeho souboru. Již podruhé jsme ji pořádali ve spolupráci se souborem Komíňáček v prostorách ZŠ Pastviny v Komíně. Už tradičně jsme si čekání na Mikuláše a jeho družinu zpříjemnili vystoupením nejmladších dětí, tancem i hrami. Z těch letošních měla úspěch soutěž "andělské poselství" anebo "sbírání sněhu".
Křest nového CD
15.10.2006 Křest nového CD
Brněnský Valášek uspořádal v sále Bř.Bakaly koncert pod názvem "Kdy sa svět pomine". V první části večera hrál jako host Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů se svými sólisty L.Malhockou a F.Černým a zazpívali si s ním i sólisté Brněnského Valášku A.Kapounková a primáš muziky J.Coufal. V druhé části večera zazněly v podání Brněnského Valášku skladby z nového CD "Kdy sa svět pomine". Obsahem tohoto už druhého souborového CD jsou hudební čísla stejnojmenného pořadu, jehož premiéru uvedl Brněnský Valášek v loňském roce k 30. výročí svého založení.
V závěru koncertu proběhl slavnostní křest - kmotry CD se stali ředitel Ústavu lidové kultury ve Strážnici PhDr.J.Krist, primáš BROLNu F.Černý a zástupce partnera křtu, firmy Zimmer Ing.R.Hartman.
A kdo nespěchal, zúčastnil se i neformální besedy u cimbálu s oběma spojenými vystupujícími muzikami…
Maďarsko
(II. a III.sk., velká muzika)
Ve dnech 14.-18.9.2006 Brněnský Valášek odjel na County-wandering festival ve městě Pusztamérges v okresu Szeged. Během 5-denního zájezdu jsme vystupovali ve městech Pusztamérges a Kiskunfélegyháza, podívali se do Budapešti, Szegedu, Kecskemétu a i jinak strávili příjemné chvíle na jihu Maďarska.
27.-28.5.2006 Bambiriáda
Na pozvání DNS Brněnský Valášek přijel minulý víkend do Brna soubor Dolinečka ze Starého Města. Nejmladší děti z Dolinečky se seznámili s dětmi z mladší přípravky Valášku na výletě lodí po Brněnské přehradě a při společných hrách. Starší přípravka spolu s nově založenou malou muzikou pak poprvé společně vystoupili na Bambiriádě v Lužánkách. S nimi se představila svým vystoupením i Dolinečka. Setkání pak všichni k večeru završili táborákem na Lesné. Návštěvu Dolinečce oplatí malá muzika s přípravkou hned 10. a 11.6.2006.
20.-23.4.2006 Setkání souborů "Folklór bez hranic"
DNS Brněnský Valášek pořádá pravidelně jednou za dva roky akci "Setkání souborů", při kterém vždy představuje brněnskému publiku spřátelené dětské kolektivy z ČR i zahraničí. V letošním již 6. ročníku pořádaném za podpory statutárního města Brna přijali pozvání soubory Špindleráček a slovenský DFS Mladosť.
V souboru Špindleráček nám ze Špindlerova mlýna přijeli staří známí a milí souputníci po několika ročnících mezinárodního folklorního festivalu Europeáda, kteří se v Brně už představili na MFF Brno. Soubor s 33-letou tradicí pod vedením manželů Tauchmanových zpracovává folklór Krkonoš a Podkrkonoší a rozdává radost na mnohých festivalech v Čechách i zahraničí.
DFS Mladosť z Povážské Bystrice oslavil v loňském roce (stejně jako Brněnský Valášek) 30. výročí založení a pod vedení paní Anny Galkové dosáhl v minulosti mnohých ocenění na Slovensku i v zahraničí. Patří mezi špičku slovenských dětských souborů, což ostatně dosvědčil i svým vystoupením v Brně.
Během pobytu kromě prohlídky města a okolí a přátelských setkání s dětmi z Brněnského Valášku oba soubory vystoupily v základní škole Horníkova v Brně-Líšni a domově důchodců Kociánka. Vyvrcholením setkání byl 22.4.2006 společný koncert všech tří souborů pod názvem Folklór bez hranic v sále B.Bakaly na Žerotínově nám. v Brně, který potěšil milovníky dětského folklóru Čech, Moravy a Slovenska. Setkání pak pokračovalo společenským večerem v CVČ na Lesné, kde "valášci" nacvičují. Děti všech tří souborů se během večera také navzájem učily tance i lidové hry svých regionů a znovu nám dokázaly, že folklór umějí nejen prezentovat publiku, ale že se jím chtějí a umějí sami bavit. A stejně jako v minulých ročnících se pak v neděli malí i ti starší účastníci "Setkání" těžko loučily s novými kamarády a už teď se všichni těší na další setkávání ve Špindlerově Mlýně a Povážské Bystrici. A.Halašová
Brněnský Valášek jubiluje
K oslavám svého třicátého výročí uspořádal 12.11.2005 DNS Brněnský Valášek v divadle Bolka Polívky slavnostní koncert s názvem "Kdy sa svět pomine" s podtitulem Pohádka o lásce, chlebu a štěstí. Děj pohádky provázela jednotlivá taneční pásma všech skupin souboru. Na jevišti se odehrála část valašské svatby, v pásmu Na sněhu se děti skouzly na klouzačce, divadlem prošel fašankový průvod a hlavní hrdina pohádky se dostal až do pekla. Vystoupením stovka současných "valášků" oslavila třicet let existence souboru a zároveň poděkovala své hlavní vedoucí Miladě Křížové za léta práce. Ta předala na závěr koncertu symbolické žezlo vedení souboru Aleně Halašové. Obě představení 12.11. byla už předem vyprodána, a proto soubor pořádá reprízu 13.1.2006 v 18.30 hod opět v divadle B.Polívky.
zájezd STUTTGART
6.-9.10.2005 strávila muzika a tanečníci II. a III. skupiny Brněnského Valášku ve Stuttgartu, partnerském městě Brna. V rámci spolupráce Brněnského Valášku a tamějšího souboru DJO-Deutsche Jugend in Europa se jednalo o naši již třetí návštěvu v posledních deseti letech. Tentokrát byla naše vystoupení zařazena do doprovodných akcí 160. lidových slavností "Volksfest" ve Stuttgartu. V průběhu tří dnů jsme absolvovali tři vystoupení na slavnosti "Oktobertanzfest" a v místních nemocnicích. Muzika se také úspěšně prezentovala na samostatném koncertu "Eurapäisches Volks Musikkonzert" v Korntale spolu s lidovými muzikami z Rakouska, Ukrajiny a Německa. Mimo náročného programu vystoupení jsme si stihli prohlédnout historický střed Stuttgartu s rozsáhlou pěší zónou, navštívit termální lázně v místní části Bad Cannstatt, zoologickou a botanickou zahradu "Wilhelma" a velkolepé pouťové atrakce instalované zde každoročně na velké ploše v rámci "Cannstatter Volksfest.
Jičín - město pohádky
Ve dnech 17. a 18.9.2005 se I. a II.skupina a muzika DNS Brněnský Valášek zúčastnila 15. ročníku festivalu Jičín - město pohádky pořádaného pod záštitou Dětského fondu OSN - UNICEF a Rady Královéhradeckého kraje. V příjemném prostředí Valdštejnova náměstí jsme v sobotu předvedli čtyřicetiminutový program tanců a písní. Večer hrála naše muzika v Arkádovém nádvoří zámku na tříhodinové besedě u cimbálu podporována zpěvem i tancem našich tanečníků i diváků. Volný čas jsme strávili při prohlídce Jičína a sledováním bohatého programu celého festivalu (viz www.pohadka.cz). V neděli nás ještě naši pozorní hostitelé provedli nedalekými Prachovskými skalami.
Letní soustředění 2005
Každoročně se koncem léta členové DNS Brněnský Valášek připravují na novou sezónu letním soustředěním. Už tradičně (letos pošesté) se konalo v RS v Kutinách u Řikonína a to ve dnech 13. - 20.8.2005. Čtyři taneční skupiny a muzika nacvičovaly souborový repertoár každé dopoledne, část odpoledne a ti starší i večer. U tanečníků se program zkoušek zaměřuje na fyzickou přípravu, základní taneční kroky, dechová a rytmická cvičení, zpěv i dramatickou průpravu. Po zvládnutí a procvičení těchto základů lze teprve nacvičovat choreografii jednotlivých tanečních pásem, která jsou jevištním zpracováním přizpůsobena věku tanečníků. Podobně propracovávala techniku i muzika. Hned od počátku probíhal nácvik ve dvou rovinách. Bylo třeba zopakovat repertoár pro plánované akce souboru, ze kterých nejbližší byla účast na MFF Brno 25.8. - 28.8.2005. V jednotlivých pořadech festivalu a hlavním průvodu vystoupí všechny taneční skupiny od nejmladších po nejstarší, a tak byla naše muziky při nácviku téměř na roztrhání. Na podzim nás také čeká zájezd na festival Město pohádky do Jičína, do Stuttgartu v rámci akce Kulturmarkt a další vystoupení v Brně. Druhý směr našich nácviků byl mnohem náročnější. Právě totiž vznikala nebo se docvičovala nová taneční i hudební pásma do připravovaného programu k 30. výročí založení našeho souboru. Forma programu, kterou jsme protentokrát zvolili, vyžaduje od nás vedoucích a všech účinkujících nové způsoby nácviku a do 12.11.2005, kdy má pořad premiéru, nás čeká ještě spousta práce. Soustředění jsme zakončili jako vždy společnou "sjížděčkou", která plní funkci generální zkoušky před očekávanými vystoupeními a zároveň je malým překvapením pro kamarády z ostatních skupin …
Kromě náročných nácviků je součástí soustředění vždy program sportovní, zábavný, výtvarný i trochu poučný. Název letošního soustředění "Nějak bylo a nějak bude" snesl několik výkladů, ale jeho obsah si kladl za cíl hlavně připomenout dětem zvyky našich předků tak, jak je v průběhu roku prožívali a také je srovnávat s našimi zvyky současnými. Odpoledne nebo večer jsme pak podle tématu dne pořádali nejrůznější soutěže a činnosti. V průběhu týdne si tak děti měly možnost vyzkoušet něco z tradičních dovedností (zdobení kraslic voskem, výroba draků, malování na skle apod.). Společně nebo v jednotlivých skupinách jsme prožili soutěž v kuličkách, májové hrátky či svatojánský trojboj. Nejstarší tanečníci připravili mladším kamarádům tajemnou stezku do svatojánského lesa a všechna děvčata souboru připravila módní přehlídku se soutěží o nejbláznivější model. Užili jsme si i Kateřinskou zábavu, vycházky do okolí, oheň a průběžně foltbálek, pinpong, hru ringo nebo kroket. Každý den jsme pořádali podvečerní "sešlosti", na kterých probíhaly drobné soutěže mezi skupinami včetně jejich vedoucích, předávaly se diplomy a ceny a jako překvapení nás čekaly pohádky nejmladších dětí či taneční etudy nejstarších členů. Závěr soustředění patřil Olympiádě, kterou už tradičně absolvují členové souboru ve věkově promísených družstvech a bylo milé sledovat krkolomné výkony družstev ale především snahu těch nejstarších pomáhat a povzbuzovat ty nejmladší z naší přípravky. Těžko uvěřit, že to všechno jsme stihli za jeden týden a nerozházela nás ani počáteční nepřízeň počasí. Hlavním impulsem do nové sezóny je ale, jak doufám, výborná nálada, kterou jsme si všichni ze soustředění přivezli a hlavně odhodlání s jakým tanečníci i muzikanti přijímají všechno nové, čím jsme je my vedoucí zavalili. A tak volám do všech světových stran: Ať nám to, "valášci" vydrží, premiéra je za dveřmi!!!!
Europeáda - Quimper Bretaň 2005
Bretaň - nejzápadnější a turisticky nejsvéráznější oblast Francie nabízí návštěvníkům svou tradiční kulturu, mající základy v keltském původu obyvatel, města, která si zachovala charakter a starou architekturu, lokality s prehistorickými památkami a samozřejmě divoké pobřeží Atlantického oceánu. Tak jsme ji také poznali my, kteří jsme ve dnech 18. - 26.7.2005 vyrazili s Dětským národopisných souborem Brněnský Valášek na zájezd do Francie. Nejdřív jsme se nechali okouzlit památkami Paříže, kterou jsme se pokoušeli "poznat" za 10 hodin naší zastávky. Překrásnou tečkou a i odměnou za našlapané kilometry nám byl pohled na západ slunce nad Paříží z Vítězného oblouku a večerní procházka k chrámu Sacré-Coeur. Další den si naše 46-ti členná výprava prohlédla proslulá menhirová seskupení v Carnacu a stihli jsme i místní trh s neopakovatelnou atmosférou plný mořských potvůrek, francouzských sýrů, bižutérie i všudypřítomných bretaňských vlajek, které hrdí bretonci věší i na své domy.
A pak už nás čekal cíl naší cesty - Quimper, šedesátitisícové kulturní centrum západní části Bretaně, které se pro letošní rok stalo hostitelem 42. ročníku mezinárodního folklorního festivalu Europeáda, jehož mezinárodní organizační výbor se neúnavně snaží přispívat ke sblížení národů Evropy prostřednictvím prezentace lidových kultur a vzájemného setkávání jejich interpretů v různých městech Evropy. Této vždy kolosální akce se letos zúčastnilo na 200 souborů z celé Evropy, jejichž vystoupení probíhala nepřetržitě po celých 5 dní na podiích i volných prostranstvích celého města a architektura Quimperu (nebo též bretaňsky Kempéru) se starými hrázděnými domy a úzkými uličkami byla těmto akcím překrásnou kulisou. I tanečníci a muzikanti Brněnského Valášku předvedli svůj program valašských tanců a písniček na čtyřech takovýchto vystoupeních a vždy nás mile překvapil velký zájem diváků. Díky ubytování ve sportovní hale městečka Pleneur-Lavern 18 km vzdáleného jsme poznali i okolí Quimperu. Ve volném dni jsme vyzkoušeli drsnou krásu ale i záludnost atlantických pláží (chladná voda, studený vítr, ale sluníčko pálí…) a v naštěstí jediném deštivém odpoledni jsme navštívili překrásné středověké městečko Locronan, které filmaři využili v nejednom historickém filmu. V příhodně deštivé atmosféře zdejších uliček jsme taky pochopili, proč jsou všechny bretaňské žulové domy i typické kříže pokryté mechem a lišejníkem.
Vyvrcholením celé Europeády byl nedělní program. Dopolední průvod všech souborů ulicemi Quimperu vedl nám už důvěrně známými uličkami kolem katedrály sv. Corentina až k řece Odet a po celé trase všechny účastníky opět povzbuzovalo velké množství nadšených diváků. Závěrečný koncert festivalu na stadionu Penvilers představil na 80 souborů z asi 30 evropských regionů. Letošní ročník totiž pořadatelé pojali s důrazem na prezentaci regionů Evropy a my jsme se spolu s Voničkou z Havířova hrdě ujali zastoupení Moravy. (Mimochodem Moravané, víte, že moravskou vlajku tvoří vodorovné pruhy bílá-červená-modrá a moravský znak - červenobílá orlice na vlajce Moravy není? My jsme to zjistili až teď, ale už si to budeme pamatovat…!) Pro závěrečný koncert jsme taky spolu s Voničkou připravili společné vystoupení - tanec Pilky. Čechy - přesněji Krkonoše zase reprezentovali naši přátelé a souputníci po Europeádách z Krkonošského Horalu z Vrchlabí a Špindleráčku ze Špindlerova Mlýna. Koncert tradičně zakončený Evropskou hymnou a společným rejem všech účastníků na ploše stadionu nenechal nikoho sedět a znovu jakoby připomínal, že myšlenka porozumění má v Evropě naději.
K příjemným zážitkům zájezdu jsme na cestě z Francie přidali ještě osmihodinovou prohlídku Štrasburku, této malebné metropole Alsaska a pak už se těšili domů. A věřte, je příjemnou odměnou za přípravu náročného zájezdu přivézt houf nadšených účastníků a z prvních rozhovorů s rodiči slyšet útržky jako je tento: "Vlastně jsme pořád zpívali…".
Alena Halašová
Krok za krokem zájezdem Brněnského Valášku do Francie 18. - 26.7.2005 aneb abyste nezapomněli na Europeádu 2005 ve Francii
19.7.2005
Paříž
Eiffelova věž (Tour Eiffel) - symbol Paříže, 320 m vysoká, postavena v r.1889 u příležitosti světové výstavy podle konstruktéra G. Eiffela. Váží 10 100 t. Nejkrásnější celkový pohled je na ni z Trocadéra - terasovitých zahrad na břehu řeky Seiny.
Invalidovna - zbudována Ludvíkem XIV. v letech 1671-76 pro raněné vojáky z konce 17. století. Nejkrásnější pohled na klasicistní průčelí (196 m) je od Seiny, uvnitř se nachází armádní muzeum. Dóm invalidovny se tyčí do výšky 107 m a třpytí se stejně jako v roce 1715, kdy ji dal poprvé pozlatit Ludvík XIV., "král slunce". V kryptě přímo pod kopulí je umístěn Napoleonův náhrobek - jeho ostatky se byly převezeny z ostrova sv. Heleny v r.1840.
Pont Alexandre III - Nedaleko od Invalidovny se nachází nejkrásnější pařížský most. Byl postaven u příležitosti světové výstavy v r. 1900 a je vrcholnou ukázkou ocelové konstrukce a dekorativní secese (pozlacené sochy a plastiky), jež byla tehdy populární. Nese jméno ruského cara Alexandra III.
Latinská čtvrť - část Paříže na levém břehu proslavili spisovatelé a intelektuálové, jméno získala podle latiny, kterou hovořili studenti Sorbony až do revoluce. Boulevard St-Germain je dlouhý přes 3 km a zhruba uprostřed se tyčí kostel St-Germain-des-Prés, založený r. 542. Dnešní podoba pochází z 11. století. Boulevart St-Michel - hlavní atrakci latinské čtvrti lemují kavárny, prodejny oděvů a restaurace. Na nám. St-Michel stojí velká bronzová fontána se sv.Michalem zabíjejícím draka.
Ile de la Cité - ostrov na Sieně je kolébkou Paříže. |Na tento ostrov přišli v r. 300 před Kristem první osadníci. Dlouhá staletí zůstal centrem náboženství a státní moci. Ostrovu vévodí velkolepá katedrála Notre-Dame (Naší Paní) a soudní dvory Palais de Justice. Zároveň je geografickým srdcem Francie.
Notre-Dame - chrám byl budován od r. 1163 po dlouhých 170 let. Jedná se o mistrovské dílo gotické architektury. Během Francouzské revoluce byl téměř zničen, později restaurován. Do katedrály lze vstoupit třemi portály s úchvatnou reliéfní výzdobou. Dvojice věží dosahuje výšky 69 m, mezi nimi byly ukryty legendární chrliče, aby odvracely zlo. Průčelí chrámové lodi krášlí rozetová okna , z nichž nejstarší ze 13. stol zpodobňuje Pannu Marii obklopenou postavami za Starého zákona.
Centre Georges Pompidou - kulturní centrum nacházející se nedaleko Sieny na pravém břehu. Náleží k nejslavnějším ukázkám moderní architektury. Bylo otevřeno v r. 1977 a její architekti způsobili poprask tím, že budovu doslova obrátili naruby a pestře zbarvené potrubí vedli po fasádě. Sídlí zde muzeum moderního umění, obchody a kino. Před centrem je fontána na nám. Igor Stravinsky - ptáci inspirovaní baletem Pták Ohnivák se otáčejí a rozstřikují kolem vodu.
Les Halles - sloužily více než 800 let jako pařížská tržnice a po jejím zbourání v z. 1969 vyrostlo v "největší městské díře v Evropě" v podzemí centrum s plochou 70 000 m čtverečních. Na povrchu jsou zahrady, v blízkosti kostel St-Eustache - s působivými opěrnými pilíři a oblouky patří k nejkrásnějším v Paříži. Byl stavěn podle gotických plánů, ale interiér odráží renesanční sloh. Největšími skvosty jsou vitráže. Před chrámem se nachází novodobá skulptura - hlava a ruka.
Louvre - původní pevnost z r. 1190 byla v 16. století nahrazena renesančním palácem a dvanáct obrazů ukořistěných v Itálii se stalo jádrem královské sbírky. V r. 1793 zpřístupnili kolekci veřejnosti revolucionáři a krátce nato nechal Napoleon Louvre upravit na muzeum. Dnes se zde uchovává více než 350 000 uměleckých artefaktů. Skleněná pyramida se stala v r. 1989 novým vchodem do Louvru. Konstrukci vysokou 21 m tvoři trubky z nerezavějící oceli.
Tuilerijské zahrady - byly založeny v 17. stol. jako součást starého Tuilerijského paláce, který stál vedle Louvru a lehl popelem během povstání v r. 1871. Tehdy byly zahrady pro aristokracii jakýmsi přehlídkovým molem poslední módy. Zahrady se rozprostírají mezi Louvrem a place de la Concorde. Blíže k Louvru se tyčí Arc de Tiomphe du Carrousel, postavený na podnět Napoleona. V zahradách je množství okrasných jezírek a soch. Na vzdálenějším konci se nalézá osmiboký bazén.
Place de la Concorde - historické osmiboké náměstí o rozloze více než osm hektarů vymezují z jedné strany Tuilerijské zahrady a na opačné označuje začátek Champs-Elysées. Bylo postaveno jako honosné místo pro sochu Ludvíka XV., ale do roku 1792 neslo název place de la Révolution. Jeho ústředním monumentem se stala gilotina a popraveni zde byli Ludvík XVI., Marie Antoinetta a více než tisíc dalších osob. Centrální, 23 m vysoký obelisk s hieroglyfy pochází z chrámu v Luxoru a byl darem Egypta.
Champs-Elysées - nejslavnější pařížská ulice je domovem francouzského prezidenta, luxusních módních domů velvyslanectví a konzulátů. Původně byla zřízena jako prodloužení Tuilerijských zahrad, ale v 19. stol. dostala chodníky, fontány, plynové lampy a kavárny a stala se módním místem setkávání. Od Napoleonova pohřbu v r. 1840 se začala využívat ke státním přehlídkám a dalším oficiálním událostem Nejpěknější je dolní část s kaštany a květinovými záhony, horní část u Vítězného oblouku s řadou restaurací je rušnější.
Vítězný oblouk a place Charles de Gaulle - náměstí se říká l'Etoile (hvězda), protože z něj paprskovitě vybíhá 12 rušných tříd. Vítězný oblouk se začal budovat v r. 1806, ale dokončen byl až v r. 1836 (zčásti i kvůli Napoleonovu pádu). Výzdobu oblouku tvoří řada reliéfů připomínajících Napoleonovy úspěchy. Hned pod horní římsou je umístěno 30 štítů s názvy Napoleonových vítězných bitev. Dole uprostřed oblouku hoří věčný plamen označující hrob neznámého vojína, oběti 1. světové války. Na vrchol oblouku lze vystoupal po 284 schodech. Zde se otevírá jedinečná podívaná na Paříž. Nacházíme se uprostřed tzv. Velké osy Paříže. Na východ se táhnou Champs-Elysées a na západě lze vidět moderní Grande Arche, která je součástí moderní čtvrti La Défense.
Bazilika Sacré-Coeur (Svaté srdce) - vévodí městu z jeho nejvyššího bodu. Vznikla jako památník 58 000 francouzských vojáků padlých ve francouzsko-pruské válce (1870-1871). Do průčelí je zakomponována směsice kopulí, věžiček a klasicistních prvků. Kámen ze Chateau-Landonu vylučuje za vlhka vápenec, který zbarvuje průčelí na bílo. Interiér baziliky není tak impozantní jako jiné kostely ve městě a návštěvníky sem láká především panoramatická podívaná.

20.-24.7.2005
Bretaň
Největší francouzský poloostrov, který leží v nejzápadnější oblasti Francie. Jeho obyvatelé milují své staré tradice i lidové tance. Asi půl milionu Bretonců mluví dodnes vlastním jazykem, jehož kořeny sahají až ke galicijskému "praobyvatelstvu" a s nemá s francouzštinou nic společného. Mnozí Bretonci se cítí být více spjati s obyvateli keltského původu v Irsku, Skotsku a Walesu než z Francouzi. Hrdě uctívají svou vlajku. Černé a bílé pruhy na ní jsou upomínkou na staré bretonsky mluvící diecéze na západě.

Caranac
megality - Městečko na jižním pobřeží poloostrova je proslulé největším výskytem megalitů v Evropě. Obří kameny vyrůstající ze země - menhiry a dolmeny (men - bretaňsky kámen, hir - dlouhý, dol - stůl) jsou asi 6 000 let staré a tedy starší než pyramidy v Gíze. Je jich zde na 3 000 a táhnou se buď v dlouhých řadách - alignement, nebo v půlkruhu jako clomlech. Kultovní poslání kamenů není jasné. Mohly to být symboly plodnosti nebo astrální kalendáře. Keltové, starověcí Římané i později evangelizovaní Bretonci přijímali tyto kameny jako odkaz předků a uctívali je podle svých náboženských představ.
Tumulus Saint-Michal - Nad městečkem se tyčí mohyla pojmenovaná podle kaple, která stojí na 7000 let starém pohřebišti.Patří k největším v době megalitu.
trh - bretaňské týdenní trhy jsou zážitkem: artyčoky, medové koláče, korýši všeho druhu a vůně stánků se sýry stojí za to…
Carnac-Plage - lázeňská čtvrť s dlouhými písečnými plážemi

Quimper (bretaňsky Kemper)
S 59 500 obyvatel je toto město kulturním centrem západní části Bretaně. Město dostalo jméno podle soutoku (bretonsky kemper) řek Odet a Steir a leží uprostřed krajiny Crnouaille, jejíž název je francouzským překladem anglického "Cornwall". Podobnost jmen odkazuje na Kelty, kteří před asi 1500 lety uprchli z Velké Británie a usadili se v těchto místech. Katedrála Saint-Corentin ze 13.-16. století s dvěma vysokými věžemi patří k nejvýznamnějším a nejstarším sakrálním stavbám v Bretani. Staré město plné pitoreskních uliček se žulovými nebo hrázděnými domy se rozpíná podél place au Beurre (náměstí Másla). Zde se také nachází stejnojmenná crepérie - palačinkárna zařízená v typickém domě ze 17. století. (Crepe je bretaňským národním jídlem.) Za podívanou stojí tržnice Les halles, kde se nabízejí čerstvé produkty i výborné uzeniny. Quimper je rovněž známý svou typickou bretaňskou fajánsí malovanou v barevném odstínu slámy a polních chrp.
bretaňské pláže - v tomto koutu Bretaně jsou písečné. Úzké silnice končí těsně u moře a ke klidným zátokám se dá dojít pěšky. Rozdíl mezi hladinou přílivu a odlivu může dělat až 14 metrů, takže se pohled na moře a pláž mění každou hodinu.

Locronan
"Zpátky do středověku" - pod tímto názvem můžete podniknout výlet na sever do 17 km vzdáleného městečka. V trhlinách kostelních zdí divoce roste různé kvítí a pelargónie dodávají šedým žulovým domům alespoň trochu barvy. Spolu s ošlapaným dlážděním z kočičích hlava a kašnou vytváří vesnice kulisu, která se často objevuje ve filmových scénách. V červenci se zde koná jedno z nejvýznamnějších procesí v Bretani.

25.7.2005
Štrasburk - hlavní město Alsaska, metropole francouzského východu, jedno z nejdůležitějších měst Francie i celé západní Evropy (252 000 obyv.). Byl odedávna křižovatkou cest (Strasbourg = město cest). Pro svou strategickou polohu na řece Rýn bylo častým dějištěm bojů. Patřilo chvíli Němcům, pak zase Francouzům, a tak je zde patrný vliv obou kultur.
Dominantou města je 142 m vysoká katedrála Notre-Dame s gotickým průčelím, která byla budována od 11. do 16. století. Je druhá nejvyšší ve Francii a její průčelí je jedním z vrcholných děl gotického umění. Proslavil ji především orloj uvnitř chrámové lidi a tzv. andělský pilíř z 13. stol.
Ve středu města zaujmou tradiční hrázděné domy. Známý je komplex Petite France (Malá Francie) - čtvrť protkaná sítí ramen vodního kanálu, který obtéká střed města.
Štrasburk je sídlem Rady Evropy, Evropského parlamentu a Evropského soudu pro lidská práva.

Brněnský Valášek – 11. a 12.6.2005 POVÁŽSKÁ BYSTRICA SR 50. výročí založení folklórního souboru POVAŽAN
Po týdnu vyjel znovu náš soubor na Slovensko, tentokrát do Povážské Bystrice na festival folklóru nazvaný „Otvára sa letu brána“, kterého se zúčastnil kromě slovenských souborů i další zahraniční soubor z Polska – Malý Koniaków.
Na místě nás přivítala vedoucí domácího souboru Považan Anička Galková. Díky ubytování v hotelu v blízkosti pořádané akce jsme měli výhodu snadného přemísťování a zároveň pěkný výhled do okolí Povážské Bystrice.

Hned odpoledne jsme vystupovali v příjemné atmosféře na blízkém náměstíčku. Zatancoval si nakonec i náš muzikant Petr Miženko, který zde oslavil 18. narozeniny.
V pozdních večerních hodinách jsme se šli podívat na vystoupení místního souboru Považan. Celý program byl zaměřen k 50. výročí založení Považanu. Nezapomenutelný byl především jeho začátek – Svatojánské ohně znázornili tanečníci pochodněmi a noční troubení překrásný dojem umocňovalo.

V neděli naplánovaným akcím počasí nepřálo a celé dopoledne propršelo. A tak jsme si zazpívali a zahráli jen tak pro radost na našem hotelu. Přišla za námi i vedoucí folklórneho štúdia Považanu. K našemu překvapení znala většinu našich písniček a s chutí si s námi zazpívala. Odpoledne naše muzika hrála ve foyer kulturního domu, kde mezitím proběhlo oficielní přijetí hostujících souborů pořadateli. Počasí se mezitím umoudřilo a konal se i průvod i když ve zkrácené podobě. Pak už nic nebránilo zahájení odpoledního galakoncertu. Program byl pěkně zpracován a atmosféra úžasná. Vždyť část diváků tvořili členové ostatních souborů a kdo nakonec lépe ocení práci druhých tanečníků než sami folkloristé.
Koncert skončil ve večerních hodinách a nás čekala ještě dlouhá cesta, ale zůstala další příjemná vzpomínka na Slovensko.

Zájezd Oravská Lesná
2.6. - 5.6.2005 Brněnský Valášek v Oravské Lesné
Že folklór dokáže bořit bariery a pomáhá tvořit nová přátelství mezi dětmi i dospělými jsme se přesvědčili už v dubnu 2004, kdy jsme v Brně přivítali při akci Folklór bez hranic slovenský dětský soubor Magurka z Oravské Lesné. Uplynul rok a naše děti, z nichž mnohé si s kamarády ze Slovenska celou dobu dopisovaly, se dočkaly naší cesty na Slovensko. Už od prvního dne nás nadchla nedotčená příroda Oravy - tohoto nejsevernějšího regionu Slovenska, malebná Oravská Lesná a hlavně naši hostitelé - vedoucí a děti souboru Magurka a staršího Flajšovančeku.Jejich rodiče s otevřenou náručí přijaly do svých početných rodin nocležníky z Moravy a snažili se, aby se cítili jako doma.
Od prvního dne nás čekal opravdu bohatý program. Spolu s Flajšovančekem jsme vystoupili ve dvou koncertech pro ZŠ v sousedním Zákamenném, v domově důchodců v Novoti a večer v Oravské Lesné představili svůj program spolu s oběma dětskými soubory i dospělým Flajšovanem místním obyvatelům v programu "Folklórne paralely". Krásným vyvrcholením večera bylo kácení máje na návsi, kam se milovníci tradic přemístili a do noci u ohýnku zpívali své písně slovenské i goralské a svůj samostatný repertoár uplatnila i naše muzika. V sobotu jsme se mohli porozhlédnout po nejznámějších místech Oravy - naši hostitelé pro nás připravili prohlídku Oravského hradu, projížďku lodí po Oravské přehradě se zastávkou na Slanickém ostrově umění - jediném místě, které zbylo s vesnic zatopených při budování tohoto oravského moře v 50-tých letech minulého století. Ještě krátká zastávka v okresním městě Námestovo a "valášci z Brna" už se těšili za svými oravskými kamarády. Než jsme se sešli při ohni a opékání buřtíků na školním dvoře, stihli ještě někteří sehrát mezinárodní přátelský fotbalový zápas. Příjemný večer nepokazil ani příval deště, který nás vyhnal od ohně. Pro děti byla ve škole připravena diskotéka a my dospělí jsme povzpomínali na svůj repertoár českých, moravských a slovenských písniček doprovázeni harmonikou vedoucího všech souborů z Oravské Lesné v jedné osobě - pana Viktora Chudoby. Znovu a znovu jsme obdivovali neúnavné nadšení s jakým on a jeho devítičlenná rodina udržují a předávají krásu oravských lidových písní a tanců. Když jsme se v neděli dopoledne loučili s ním, s druhou vedoucí Magurky Mgr. Margitou Viatrovou, ředitelkou ZŠ paní Mgr. Elenou Mazúchovou, znovu jsme si slíbili, že v našich vzájemných setkáních, která naše děti tolik obohacují, budeme pokračovat. A to jsme ještě netušili, že děti samy už mají spoustu plánů. Některé pojedou dokonce ke svým kamarádům na prázdniny. Povídání bylo dost až do Brna….
3. - 6. 9. 2003 Brněnský Valášek na MFF ve Zvolenu
Novou sezónu zahájil Brněnský Valášek, reprezentační soubor MČ Brno-střed, řadou vystoupení. Jak už tradičně, každá věková skupina souboru účinkovala v některém z pořadů XIV. ročníku MFF, který se konal v posledním srpnovém víkendu v Brně.

S čerstvými zážitky z této domácí akce odjížděl výběr starších členů souboru ve dnech 3.-6.9. na III. Mezinárodní dětský folklorní festival na Slovensko do Zvolena. Pozvání umělecké vedoucí souboru Zornička a prezidentky festivalu paní M.Mázorové přišlo sice koncem srpna na poslední chvíli a museli jsme oželet novopečené studenty středních škol, kteří v 1.týdnu září měli spoustu starostí, ale kdo s námi na Slovensko odjel, rozhodně nelitoval. Zvolen v těchto dnech slavil 760. výročí obnovení městských práv města a festival se stal význačnou součástí bohatého programu oslav. Prohlídka města a jeho překrásné pěší zóny, tradiční jarmark se spoustou dobrot i zboží pořádaný po celé ploše zvolenského zámku i ubytování v chatě na blízké přehradě, to vše za mimořádné přízně počasí dotvářelo příjemný dojem z návštěvy ve Zvolenu. Rozhodně však nebyl čas příliš zahálet. Ve čtvrtek dopoledne jsme spolu s ostatními účastníky účinkovali v Domě kultury v pořadu pro školy a veřejnost. Už tady byla příležitost seznámit se s dětmi a vedoucími z domácí Zorničky, Poničanu z Ponik, Mladosti z Povážské Bystrice, polského souboru Mali Hamernicy z Krakova, italského I ragazzi del Petrino a maďarské muziky Tücsök. Odpoledne nás všechny přijal v historických prostorách zámku primátor města pan Ing. V.Maňka, a pak už se střed města roztančil a rozezpíval festivalovým průvodem a vystoupeními jednotlivých souborů pod širým nebem. Nově navázaná přátelství večer děti utužili na diskotéce pořádané pro všechny účastníky.

V pátek dopoledne zorganizovali pořadatelé setkání vedoucích souborů ze zemí Visegrádské čtyřky. Cílem bylo podělit se o zkušenosti s vedením dětských souborů i podmínkami pro tuto práci v našich zemích a hledat možnosti vzájemné spolupráce. Byli jsme požádáni tlumočit prosbu o rozvíjení společných kulturních projektů souborů členských zemí, jejichž snahy v oblasti udržování lidové kultury jsou obdobné a apelovat na pořadatele folklorních akcí, aby i oni pamatovali na pořady souborů visegrádských zemí.

Slavnostní galakoncert se konal v pátek vpodvečer v divadle J.G.Tajovského za účasti garanta festivalu, předsedy Folklórní unie na Slovensku Mgr.Art.Š.Zimy. Vystoupení všech zúčastněných dětských souborů vyvrcholilo ukázkami z muzikálu „Na skle malované“ v podání hosta programu Michala Dočolomanského a Vojenského souboru Jánošík. Sváteční nálada nás neopouštěla ani v sobotu dopoledne, kdy jsme vystupovali na nádvoří zvolenského zámku v rámci hojně navštíveného jarmarku. Po rozloučení s našimi hostiteli a novými přáteli jsme se loučili také s městem Zvolen – jak jinak než pohledem ze zříceniny nejrozsáhlejšího hradu na Slovensku – Pustého hradu. Budeme se těšit „Na shledanou“!

Dětský maškarní bál

V sobotu 12.1. 2008 jsme uspořádali v sále BCVČ na Lesné pro nejmladší členy našeho souboru, jejich kamarády a rodiče tradiční maškarní bál, tentokrát s podtitulem – Bál sněhové královny.

A skutečně stříbrná sněhová královna se svým doprovodem přivítala na své slavnosti nejrůznějšími sněhuláky, vločky a sněhové princezny, ale nejen je. Jako každý rok jsme připravili pro děti kromě tance zábavné hry a soutěže a nechyběla ani soutěž o „nejnápaditější karnevalovou dobrůtku“.

Fašánková zábava

Fašankovou zábavou tradičně vrcholí masopust nebo též fašank – veselé období začínající po svátku Tří králů a končící Popeleční středou. Tato tradice patřící do celoročního pořadí zvyků je po léta i pevnou součástí souborového života Brněnského Valášku.

Masopustní neděle 3.2.2008 byla dnem naší tradiční fašankové zábavy, pořádané ve Společenském centru v Brně-Bystrci. K tanci i poslechu hrála starší muzika Brněnského Valášku a hostující cimbálová muzika Šmytec. Na počátku večera sálem prošel neodmyslitelný fašankový průvod maškar. Valašskou taneční zábavu pak zpestřila překvapení v podobě dalšího ročníku soutěže o putovní džbánek nebo „Pomáda“ v podání III.taneční skupiny souboru. Příjemný večer jsme zakončili s drobnými obměnami neměnným tradičním rituálem pochováváním basy…“už je toho masopustu namále“.

Setkání souborů u Brněnského Valášku 23.-27.4.2008

Že folklór - tj. písničky, tance a lidová muzika - dokáže bořit nejrůznější bariery mezi lidmi ví každý, kdo zažil příjemné setkání u lidové písničky. Tato myšlenka stála u zrodu tradiční akce „Setkání souborů“, kterou již před 14 lety založil DNS Brněnský Valášek a její pravdivost dokazovalo vždy každé další setkání.

Při této obvykle čtyřdenní akci Brněnský Valášek zve vždy jednou za dva roky do Brna dva spřátelené dětské soubory ze zahraničí nebo i ČR, představuje je brněnskému publiku a seznámí je s Brnem a jeho okolím. Pro členy všech tří souborů pořádá různá setkání, aby měli příležitost se seznámit a vše pak vyvrcholí společným koncertem.

Pro letošním 7. ročník této akce ve dnech 23. – 27. 4. 2008 přijal pozvání maďarský dětský folklórní soubor Zoltána Kodályho ze Salgótarjánu a německý folklórní soubor DJO – Volkstanz und Singkreis ze Stuttgartu. V obou souborech přijeli „Valáškům“ staří známí, kteří již před časem Brno navštívili. Kromě historického středu města jsme s nimi navštívili Punkevní jeskyně a společně podnikli plavbu lodí po brněnské přehradě zpestřenou písničkami a tanci doprovázenými oběma cimbálovými muzikami hostitelského souboru. Oba soubory se představily na ZŠ Horníkova v Brně-Líšni a v domově důchodců na Kociánce. Společný koncert pod názvem „Folklór bez hranic“ v sále KD Rubín v Brně-Žabovřeskách pak završil celý pobyt. Setkání ještě pokračovalo do večerních hodin zábavným večerem pro všechny zúčastněné, kdy se členové všech souborů učili lidovým tancům svých nových přátel. A znovu nám jako v předešlých ročnících dokázali, že folklór umějí nejen prezentovat publiku, ale že se jím chtějí a umějí sami bavit. A stejně jako v minulých letech se pak v neděli malí i ti starší účastníci „Setkání“ těžko loučili s novými kamarády a už teď se všichni těší na další setkávání.

Alena Halašová